Ikon för Rikstermbanken

jordart

svensk term: jordart
definition:

nedbrytningsprodukter från berggrunden eller från organiskt material utan någon sammanhållande kemiskt bindning mellan de olika partiklarna

anmärkning:

Man delar in de olika jordarterna efter hur stora partiklarna är, från lera till stora block.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998