Ikon för Rikstermbanken

isotop

svensk term: isotop
förklaring:

Atomer som tillhör samma grundämne men har olika atommassa är isotoper av samma grundämne. Kunskapen om egenskaperna hos de olika isotoperna, som hör till ett och samma grundämne. Används när man ska åldersbestämma material. C-14; (kol fjorton) är en radioaktiv isotop av grundämnet kol som används när man ska bestämma ålder på organiska rester. Inom geologin används på motsvarande sätt det uranrika mineralet zirkon. Med hjälp av blyisotoperna och deras sönderfallsprodukter kan man åldersbestämma bergarter som är hela 4,5 miljarder år gamla.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998