Ikon för Rikstermbanken

grundmassa

svensk term: grundmassa
definition:

den finkorniga till täta, ofta glasiga massan i lavorna vari vanligen större korn, s.k. strökorn, uppträder

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998