Ikon för Rikstermbanken

glimmerskiffer

svensk term: glimmerskiffer
förklaring:

En starkt omvandlad lerskiffer, som i sin tur är en omvandlad ler- eller slamsten även beteckning på en genom metasomatisk omvandling i samband med sulfidmalmsbildning uppkommen bergart, huvudsakligen bestående av kvarts och glimmer.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998