Ikon för Rikstermbanken

gångbergarter

svensk term: gångbergarter
definition:

eruptiva, gångformiga bergarter, som hastigt stelnat i öppnade sprickor, varför de ofta är porfyriska

anmärkning:

De intar en mellanställning mellan typiska djupbergarter och ytbergarter.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998