Ikon för Rikstermbanken

gångart

svensk term: gångart
förklaring:

Beteckningen för icke-malmmineral eller gråbergsmineral, som åtföljer malmmineralen.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998