Ikon för Rikstermbanken

förkastning

svensk term: förkastning
förklaring:

Uppkommer om tvenne angränsande berggrundsblock förskjutes i förhållande till varandra utefter de skiljande ytorna.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998