Ikon för Rikstermbanken

eklogit

svensk term: eklogit
förklaring:

En djupbergart bestående av granat, pyroxen och stundom amfibol.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998