Ikon för Rikstermbanken

diskordans

svensk term: diskordans
förklaring:

Ett avbrytande av en regelbunden lagring, sa att de äldre, veckade eller uppresta och genom nedbrytning avbrutna lagren bildar vinkel med de yngre lagren. En lucka i avlagringen brukar även betecknas som diskordans eller hiatus.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998