Ikon för Rikstermbanken

dacit

svensk term: dacit
definition:

kvartsförande relativt sura lavabergarter

anmärkning:

Motsvarar kvartsdiorit bland djupbergarterna.

se även:
 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998