Ikon för Rikstermbanken

cementationszon

svensk term: cementationszon
definition:

den understa, syrefattiga vittringszonen, där vissa metaller som koppar och silver ibland koncentreras

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998