Ikon för Rikstermbanken

breccia

svensk term: breccia
förklaring:

En breccia kan vara tektonisk eller vulkanisk; tektoniska breccior bildas vid förkastningar och överskjutningar genom mekanisk sönderbrytning av berggrunden, så att större eller mindre kantiga bitar uppkommer, vilka sammankittats av kvarts, kalkspat o.d. Vulkaniska breccior är tuffer, som nästan uteslutande består av kantiga bergartsbitar.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998