Ikon för Rikstermbanken

blindschakt

svensk term: blindschakt
definition:

schakt som ej når marknivån, utan endast drivits mellan olika nivåer under jord

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998