Ikon för Rikstermbanken

basalt

svensk term: basalt
förklaring:

Lavabergart, karakteriserad främst av basisk plagioklas och rikligt med mörka mineral, främst augit, ofta även olivin, mera sällan hornblände och biotit. Bergarten är finkornig till tät.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998