Ikon för Rikstermbanken

arkos

svensk term: arkos
definition:

hopläkt vittringsgrus direkt uppkommen genom vittring av granit elle gnejs

anmärkning:

Bergarten bestar huvudsakligen av fältspat och kvarts och är grovkornig.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998