Ikon för Rikstermbanken

anomali

svensk term: anomali
definition:

kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som avviker från normalvärde

anmärkning:

Kan vara orsakat av förhöjda halter av malmmineral.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998