Ikon för Rikstermbanken

ådergnejs

svensk term: ådergnejs
definition:

bergart med vindlande, oftast sinsemellan parallella sliror eller ådror av granit eller pegmatit med kalifältspat som viktigaste mineral slirigheten uppkommen genom partiell utsöndring av material (venit) eller genom att granitmaterial inträngt i en äldre bergart (arterit)

anmärkning:

Ett annat namn på ådergnejs syftande på dess pegmatitslirighet är slirgnejs.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998