kommunal mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017
kommunal mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Kraftringen: Parlör för nyanlända energiexperter | 2016
platta på mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017
prickad mark sv
övriga språk: ar, en
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017
gränspunkt sv boundary mark en
övriga språk: ar
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017