mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: da, de, en, es, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Bergteknisk ordlista | 1979
nivåfixpunkt sv bench mark en
definition: fixpunkt vars läge i höjd bestämts  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Kommunalteknisk ordlista | 1976
penselränder sv brush mark en
definition: små toppar eller dalar, som uppstår i en färgfilm genom penselns kammande effe ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Färg- och lackteknisk ordlista | 1988
avgasningsmärke sv bump mark en
definition: felaktighet i ytan hos vulkat gummi, orsakad av deformation i det mer eller mi ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
luftmärke sv burn mark en
definition: defekt i ytan av vulkat gummi orsakad av luft av högt tryck och hög temperatur ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
parabelriss sv chatter mark en
definition: bågformad, glacigen spricka på yta av berghäll, med den konkava sidan i isröre ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
skålgrop sv cup mark en
definition: skålformad fördjupning inhuggen i sten  
övriga språk: da, de, no
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013
strömmärke sv current mark en
definition: sedimentstruktur, bildad genom vattenströmmars inverkan på en sedimentyta  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
felhank sv defect mark en
definition: markering av fel i dukvara i form av i kanten fastknuten garnända e.d.  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Textilordlista | 1981
filtmarkering sv felt mark en
definition: kvarstående avtryck av maskinfilt i papper eller papp  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
flytmärke sv flow mark en
definition: märke på ett formstyckes yta orsakat av felaktig flytning  
övriga språk: da, de, fi, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
musselbrott sv lunate mark en
definition: halvcirkelformad, grund glacigen fördjupning på yta av berghäll, med den konve ...  
övriga språk: da, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
OMR-färg sv optical mark recognition ink en
förklaring: Tryckfärg innehållande pigment med lägsta möjliga reflektion, exempelvis kolsv ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Färg- och lackteknisk ordlista | 1988
böljeslagsmärke sv oscillation ripple mark en
definition: symmetriskt rippel bildat genom vattnets oscillerande vågrörelser över sedimen ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
rippel sv ripple mark en
definition: vågliknande struktur på sedimentyta, bildad genom transportmediets rörelser  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
molettmärke sv rubber mark en
definition: text, bild eller mönster som liknar vattenmärke, men som framställts genom att ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
sjunkmärke sv shrink mark en
definition: fördjupning på formstyckes yta orsakad av krympning  
övriga språk: de, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
släpspår sv tool mark en
definition: fördjupning i sedimentyta bildad genom att föremål, t.ex. bergartspartikel ell ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988