Trade Mark sv Trade Mark en
förklaring: Markeringen ™ i direkt anslutning till namnet på en vara innebär att namnet är ...  
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
ritsspets sv mark en
definition: spets för ritsning, fastsatt vid eller utgörande del av ritsnål  
övriga språk: da, fr
källa: SMS Sveriges Mekanstandardisering: Verkstadsteknisk ordlista | 1985
huggyxmärke sv bark mark en
definition: märke på stocks mantelyta för att ange t.ex. kvalitetsklass, ursprung och ägar ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
referenspunkt sv bench mark en
källa: Lunds Tekniska Högskola (LTH): Svensk-engelsk kustordlista med kommentarer | 2016
nivåfixpunkt sv bench mark en
definition: fixpunkt vars läge i höjd bestämts  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Kommunalteknisk ordlista | 1976
gränspunkt sv boundary mark en
övriga språk: ar
källa: Skanska: Skanskas Byggordlista | 2017
penselränder sv brush mark en
definition: små toppar eller dalar, som uppstår i en färgfilm genom penselns kammande effe ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Färg- och lackteknisk ordlista | 1988
avgasningsmärke sv bump mark en
definition: felaktighet i ytan hos vulkat gummi, orsakad av deformation i det mer eller mi ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
brännmärke sv burn mark en
källa: Montus förlag: Engelska möbelord | 1989
luftmärke sv burn mark en
definition: defekt i ytan av vulkat gummi orsakad av luft av högt tryck och hög temperatur ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
brännmärke sv burning tool mark en
definition: märke efter brännredskap, t.ex. spetsmärke och stjärna  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
parabelriss sv chatter mark en
definition: bågformad, glacigen spricka på yta av berghäll, med den konkava sidan i isröre ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
apteringsmärke sv cross-cutting mark en
definition: yxmärke med vilket apterare utmärker kapställe på fälld trädstam  
övriga språk: fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
skålgrop sv cup mark en
definition: skålformad fördjupning inhuggen i sten  
övriga språk: da, de, no
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013
strömmärke sv current mark en
definition: sedimentstruktur, bildad genom vattenströmmars inverkan på en sedimentyta  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
felhank sv defect mark en
definition: markering av fel i dukvara i form av i kanten fastknuten garnända e.d.  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Textilordlista | 1981
diakritiskt tecken sv diacritical mark en
definition: skrivtecken som tillfogas en bokstav för att skilja den från en annan bokstav ...  
källa: Terminologicentrum TNC: Skrivregler för svenska och engelska från TNC | 2001 , s. 190–198
äganderättsmarkering sv distinguishing mark en
definition: markering av mätt virke med mottagarens, i förekommande fall köparens, märke e ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
filtmarkering sv felt mark en
definition: kvarstående avtryck av maskinfilt i papper eller papp  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
rammärke sv fiducial mark en
definition: anordning i en mätkamera som definierar bildens läge i förhållande till objekt ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
flytmärke sv flow mark en
definition: märke på ett formstyckes yta orsakat av felaktig flytning  
övriga språk: da, de, fi, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
värmeskademärke sv heat mark en
källa: Montus förlag: Engelska möbelord | 1989
värmemärke sv heat mark en
definition: grund fördjupning på formstyckes yta märkbar på grund av sin skarpt avgränsand ...  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
fribordsmärke sv loadline mark en
definition: vart och ett av de på ett fartygs sidor midskepps anbringade märken som anger ...  
övriga språk: de, fr
källa: SIS - Allmänna standardiseringsgruppen (SIS-STG): Transportordlista | 1992
lokalsignum sv location mark en
övriga språk: ca, de, es, fi, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
signum sv location mark en
övriga språk: ca, de, es, fi, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
musselbrott sv lunate mark en
definition: halvcirkelformad, grund glacigen fördjupning på yta av berghäll, med den konve ...  
övriga språk: da, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
mätbläcka sv measuring mark en
definition: märke på fälld stam vid kapställe, där sortimentsdimension anges  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
formmärke sv mould mark en
definition: defekt på formstyckes yta orsakad av formen  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
sjösäkerhetsanordning sv navigation mark en
definition: anordning inrättad i syfte att underlätta navigering  
källa: Sjöfartsverket: Ordlista och begreppsdiagram. Farleder och hamnar | 2011
sjömärke sv navigation mark en
definition: flytande eller fast anordning som utmärker farled eller särskild fara  
övriga språk: de, fr
källa: SIS - Allmänna standardiseringsgruppen (SIS-STG): Transportordlista | 1992
OMR-färg sv optical mark recognition ink en
förklaring: Tryckfärg innehållande pigment med lägsta möjliga reflektion, exempelvis kolsv ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Färg- och lackteknisk ordlista | 1988
böljeslagsmärke sv oscillation ripple mark en
definition: symmetriskt rippel bildat genom vattnets oscillerande vågrörelser över sedimen ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
spetsmärke sv pin mark en
definition: brännmärke på gods orsakat av spets på brännredskap  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
pressmärke sv plate mark en
definition: defekt på ytan av pressat föremål orsakad av defekt på pressplatta  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
skiljetecken sv punctuation mark en
definition: skrivtecken som används för att åtskilja meningar, satser, satsdelar eller ord  
källa: Terminologicentrum TNC: Skrivregler för svenska och engelska från TNC | 2001 , s. 190–198
frågetecken sv question mark en
definition: skiljetecken (?) som markerar en fråga  
källa: Terminologicentrum TNC: Skrivregler för svenska och engelska från TNC | 2001 , s. 190–198
citattecken sv quotation mark en
källa: Terminologicentrum TNC: Skrivregler för svenska och engelska från TNC | 2001 , s. 190–198
vågmärke sv ripple mark en
definition: vågformer på bottnen pga. strömmande vatten  
källa: Lunds Tekniska Högskola (LTH): Svensk-engelsk kustordlista med kommentarer | 2016
rippel sv ripple mark en
definition: vågliknande struktur på sedimentyta, bildad genom transportmediets rörelser  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
molettmärke sv rubber mark en
definition: text, bild eller mönster som liknar vattenmärke, men som framställts genom att ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
hyllsignum sv shelf mark en
övriga språk: ca, de, es, fi, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
sjunkmärke sv shrink mark en
definition: fördjupning på formstyckes yta orsakad av krympning  
övriga språk: de, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
sorteringsmärke sv sorting mark en
definition: markering på virke för särhållning  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
dornhållarrand sv spider mark en
definition: märken i längdriktningen på ihåliga, strängsprutade artiklar uppkomna genom då ...  
övriga språk: da, de, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
SDML sv standard document mark up language en
definition: internationell standard för elektronisk textbehandling  
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
svallmärke sv swash mark en
definition: kant på stranden som skapats av uppspolande vågor  
källa: Lunds Tekniska Högskola (LTH): Svensk-engelsk kustordlista med kommentarer | 2016
utsätta sv to mark out on the ground en
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Teknisk ordlista för floder och kanaler | 1947
släpspår sv tool mark en
definition: fördjupning i sedimentytan bildad genom att en sten, växtdel e.d. dragits över ...  
källa: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö: Liten geologisk encyklopedi | 2011
släpspår sv tool mark en
definition: fördjupning i sedimentyta bildad genom att föremål, t.ex. bergartspartikel ell ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
varumärke sv trade mark en
definition: kännetecken som ett företag använder för att skilja sina produkter från andras  
källa: Rolf Laurelli, John Örtengren, Lars-Jonas T. Ångström: Ordbok för affärsfolk | 2002
varumärke sv trade mark en
källa: Montus förlag: Engelska möbelord | 1989
vattenfläck (1) sv water mark en
definition: märke i den brända emaljytan orsakat av att vatten droppat på det torkade emal ...  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
vattenfläck (2) sv water mark en
definition: märke i den brända emaljytan orsakat av fast återstod efter vatten som ej bliv ...  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
hopflytningsmärke sv weld mark en
definition: märke på formtillverkad produkt bildat där två eller flera materialströmmar fl ...  
övriga språk: da, de, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986