mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt som består av berg eller jord  
övriga språk: de, en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt, bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: da, de, en, es, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Bergteknisk ordlista | 1979
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geoteknisk ordlista | 1975
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Vattenordlista 2 | 1970