Trade Mark sv Trade Mark en
förklaring: Markeringen ™ i direkt anslutning till namnet på en vara innebär att namnet är ...  
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008