huggyxmärke sv bark mark en
definition: märke på stocks mantelyta för att ange t.ex. kvalitetsklass, ursprung och ägar ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
nivåfixpunkt sv bench mark en
definition: fixpunkt vars läge i höjd bestämts  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Kommunalteknisk ordlista | 1976
penselränder sv brush mark en
definition: små toppar eller dalar, som uppstår i en färgfilm genom penselns kammande effe ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Färg- och lackteknisk ordlista | 1988
avgasningsmärke sv bump mark en
definition: felaktighet i ytan hos vulkat gummi, orsakad av deformation i det mer eller mi ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
luftmärke sv burn mark en
definition: defekt i ytan av vulkat gummi orsakad av luft av högt tryck och hög temperatur ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
brännmärke sv burning tool mark en
definition: märke efter brännredskap, t.ex. spetsmärke och stjärna  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
parabelriss sv chatter mark en
definition: bågformad, glacigen spricka på yta av berghäll, med den konkava sidan i isröre ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
skålgrop sv cup mark en
definition: skålformad fördjupning inhuggen i sten  
övriga språk: da, de, no
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013
strömmärke sv current mark en
definition: sedimentstruktur, bildad genom vattenströmmars inverkan på en sedimentyta  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
felhank sv defect mark en
definition: markering av fel i dukvara i form av i kanten fastknuten garnända e.d.  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Textilordlista | 1981
äganderättsmarkering sv distinguishing mark en
definition: markering av mätt virke med mottagarens, i förekommande fall köparens, märke e ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
filtmarkering sv felt mark en
definition: kvarstående avtryck av maskinfilt i papper eller papp  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
rammärke sv fiducial mark en
definition: anordning i en mätkamera som definierar bildens läge i förhållande till objekt ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
flytmärke sv flow mark en
definition: märke på ett formstyckes yta orsakat av felaktig flytning  
övriga språk: da, de, fi, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
värmemärke sv heat mark en
definition: grund fördjupning på formstyckes yta märkbar på grund av sin skarpt avgränsand ...  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
fribordsmärke sv loadline mark en
definition: vart och ett av de på ett fartygs sidor midskepps anbringade märken som anger ...  
övriga språk: de, fr
källa: SIS - Allmänna standardiseringsgruppen (SIS-STG): Transportordlista | 1992
lokalsignum sv location mark en
övriga språk: ca, de, es, fi, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
signum sv location mark en
övriga språk: ca, de, es, fi, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
mätbläcka sv measuring mark en
definition: märke på fälld stam vid kapställe, där sortimentsdimension anges  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
formmärke sv mould mark en
definition: defekt på formstyckes yta orsakad av formen  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
sjömärke sv navigation mark en
definition: flytande eller fast anordning som utmärker farled eller särskild fara  
övriga språk: de, fr
källa: SIS - Allmänna standardiseringsgruppen (SIS-STG): Transportordlista | 1992
OMR-färg sv optical mark recognition ink en
förklaring: Tryckfärg innehållande pigment med lägsta möjliga reflektion, exempelvis kolsv ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Färg- och lackteknisk ordlista | 1988
böljeslagsmärke sv oscillation ripple mark en
definition: symmetriskt rippel bildat genom vattnets oscillerande vågrörelser över sedimen ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
spetsmärke sv pin mark en
definition: brännmärke på gods orsakat av spets på brännredskap  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
pressmärke sv plate mark en
definition: defekt på ytan av pressat föremål orsakad av defekt på pressplatta  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
rippel sv ripple mark en
definition: vågliknande struktur på sedimentyta, bildad genom transportmediets rörelser  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
molettmärke sv rubber mark en
definition: text, bild eller mönster som liknar vattenmärke, men som framställts genom att ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
hyllsignum sv shelf mark en
övriga språk: ca, de, es, fi, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
sjunkmärke sv shrink mark en
definition: fördjupning på formstyckes yta orsakad av krympning  
övriga språk: de, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
sorteringsmärke sv sorting mark en
definition: markering på virke för särhållning  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
dornhållarrand sv spider mark en
definition: märken i längdriktningen på ihåliga, strängsprutade artiklar uppkomna genom då ...  
övriga språk: da, de, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
utsätta sv to mark out on the ground en
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Teknisk ordlista för floder och kanaler | 1947
släpspår sv tool mark en
definition: fördjupning i sedimentyta bildad genom att föremål, t.ex. bergartspartikel ell ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
vattenfläck (1) sv water mark en
definition: märke i den brända emaljytan orsakat av att vatten droppat på det torkade emal ...  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
vattenfläck (2) sv water mark en
definition: märke i den brända emaljytan orsakat av fast återstod efter vatten som ej bliv ...  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
hopflytningsmärke sv weld mark en
definition: märke på formtillverkad produkt bildat där två eller flera materialströmmar fl ...  
övriga språk: da, de, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986