märg sv Mark de
definition: central del av stammen innanför innersta årsringen hos vedväxter  
övriga språk: en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Träbyggnadsordlista | 1975