märg sv Mark de
definition: central del av stam innanför ledningscylindern (floem, xylem m.m.)  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
märg sv Mark de
definition: central del av stammen innanför innersta årsringen hos vedväxter  
övriga språk: en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Träbyggnadsordlista | 1975