indikatorart  sv
definition: växtart eller djurart som visar på förekomsten av vissa ekologiska förhållande ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
indikatorart  sv
definition: art som visar på vissa omständigheter i en viss miljö  
källa: Riksantikvarieämbetet i samverkan med Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelserna, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Sveriges lantbruksuniversitet.: Fria fälla | 2014 , Ordlista, s. 130–131 m.fl.
indikatorart  sv
definition: art som visar att det finns speciella naturförhållanden, t.ex. naturvärden, oc ...  
källa: Formas: Bevara arter – till vilket pris? Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter | 2005 , Ordlista, s. 236–238
indikatorart  sv
definition: växt eller djurart som på grund av sin tolerans eller känslighet för någon vis ...  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994