Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Saneringsmanual för olja på svenska stränder
dokumentnummer MSB 0134-09
utgivningsår 2010
ställe Ordlista, s. 107–108
antal termposter 17
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
författare Lars Synnerholm