Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handbok. Förvaring av explosiva varor
dokumentnummer MSB 0178-10
utgivningsår 2010
ställe Definitioner, s. 42–43
antal termposter 17
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
författare Lars Synnerholm