Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Olyckor & kriser 2009/2010
dokumentnummer MSB 0170-10
utgivningsår 2010
ställe Bilaga 1 Begreppsöversikt, s. 103
antal termposter 12
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
författare Lars Synnerholm