Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Räddningstjänst vid olycka med radioaktiva ämnen
utgivningsår 2003
ställe s. 78–97
antal termposter 159
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare T-L Runesson
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap