Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel God sed i forskningen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:4
utgivningsår 1999
ställe Kommitténs definition av begreppet s. 2, 53–56
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet, Kommittén om forskningsetik