Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kvotpliktsystem för biodrivmedel. Energimyndighetens förslag till utformning
kortform av titel Kvotpliktsystem för biodrivmedel
dokumentnummer ER 2009:27
utgivningsår 2009
ställe Bilaga B Definitionslista, s. 229–233
sekretariatskommentar Ordlistan hämtad från Vägverket, 2009 (http://www.vv.se/PageFiles/83/miljobilar_nagra_ordforklaringar.pdf?epslanguage=sv.) och omarbetad av Energimyndigheten.
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Energimyndigheten