Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vita certifikat. Erfarenheter från några europeiska länder och en behovsanalys för Sverige utifrån de klimat- och energipolitiska målen för år 2020
kortform av titel Vita certifikat
dokumentnummer ER 2010:34
utgivningsår 2010
ställe Definitioner och förkortningar, s. 21
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Energimyndigheten