Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
kortform av titel Saknr K 28
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:55
utgivningsår 2009
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk