Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
kortform av titel Saknr K 29
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:56
utgivningsår 2009
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk