Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för djurhälsopersonal
kortform av titel Saknr C 23
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:83
utgivningsår 2009
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk