Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård
kortform av titel Saknr D 8, saknr L 41
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:85
utgivningsår 2009
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk