Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd
kortform av titel Om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:90
utgivningsår 2009
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk