Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:90
utgivningsår 2009
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk