Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
kortform av titel Saknr L5
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:2
utgivningsår 2010
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk