Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
kortform av titel Saknr K 19
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:9
utgivningsår 2010
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk