Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.
kortform av titel Om djurhållning inom lantbruket
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:15
utgivningsår 2010
antal termposter 47
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk