Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning
kortform av titel Saknr D 9
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:17
utgivningsår 2010
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk