Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker
kortform av titel Om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:29
utgivningsår 2010
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk