Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:29
utgivningsår 2010
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk