Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2002:66
utgivningsår 2002
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk