Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
kortform av titel Saknr M 5
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2002:66
utgivningsår 2002
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk