Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:21) om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos svin
kortform av titel Saknr K 111
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2002:84
utgivningsår 2002
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk