Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av chinchilla som föds upp eller hålls för produktion av skinn eller på annat sätt hålls i farm
kortform av titel Saknr L 119
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2003:45
utgivningsår 2003
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk