Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande åtgärder avseende zoonoser
kortform av titel Saknr K 112
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2003:71
utgivningsår 2003
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk