Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Punktskatterna, Reformerade betalningsregler m.m.
kortform av titel Om punktskatter
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:46
utgivningsår 2000
bakgrund I direktivet definieras inledningsvis vissa begrepp som är centrala för förståelsen av förfarandereglerna.
ställe Centrala begrepp i cirkulationsdirektivet, s. 161–162
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet. Punktskatteutredningen