Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Från dubbla spår till Elevhälsa
kortform av titel Elevhälsa
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:19
utgivningsår 2000
ställe Definitioner av begrepp som används i betänkandet, s. 38–44
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet. Elevvårdsutredningen (U 1998:05)