Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Adressat okänd – om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik
kortform av titel Om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:14
utgivningsår 2000
ställe Hemlöshet – ett svårfångat begrepp, s. 18
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet. Delbetänkande från Kommittén för hemlösa